Khai Mở Sever Đào Hoa Kiếm 2

Khai Mở Sever Đào Hoa Kiếm 2

- Với sự thành công của sever Đào Hoa Kiếm 1 BQT chính thức khai mở phiên bản mới Đào Hoa Kiếm 2.

27/03/2021
[Tiêu Điểm Môn Phái] Quỷ Cốc

[Tiêu Điểm Môn Phái] Quỷ Cốc

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Quỷ Cốc phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Quỷ Cốc cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Quỷ Cốc.

12/12/2020
[Tiêu Điểm Môn Phái] Mộ Dung

[Tiêu Điểm Môn Phái] Mộ Dung

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Mộ Dung phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Mộ Dung cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Mộ Dung.

12/12/2020
[Tính Năng] Tu Luyện

[Tính Năng] Tu Luyện

TU LUYỆN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC SỨC MẠNH CỰC ĐẠI,QUÝ BẰNG HỮU CÓ THỂ THAM KHẢO Ở BÀI VIẾT NÀY NHÉ.

03/09/2020
[Tiêu Điểm Môn Phái] Đào Hoa - Bách Xuyên Nhập Hải

[Tiêu Điểm Môn Phái] Đào Hoa - Bách Xuyên Nhập Hải

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Đào Hoa phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Đào Hoa cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Đào Hoa.

11/12/2020
Khai Mở Sever Đào Hoa Kiếm 2

Khai Mở Sever Đào Hoa Kiếm 2

- Với sự thành công của sever Đào Hoa Kiếm 1 BQT chính thức khai mở phiên bản mới Đào Hoa Kiếm 2.

27/03/2021
[Tính Năng] Tu Luyện

[Tính Năng] Tu Luyện

TU LUYỆN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC SỨC MẠNH CỰC ĐẠI,QUÝ BẰNG HỮU CÓ THỂ THAM KHẢO Ở BÀI VIẾT NÀY NHÉ.

03/09/2020
[Event] Đua Top Sever

[Event] Đua Top Sever

EVENT ĐUA TOP SEVER CÓ RẤT NHIỀU PHẦN QUÀ GIÁ TRỊ, CHÍNH THỨC OPEN VÀO 19H NGÀY 18/12/2020!!!

13/12/2020
[Tiêu Điểm Môn Phái] Quỷ Cốc

[Tiêu Điểm Môn Phái] Quỷ Cốc

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Quỷ Cốc phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Quỷ Cốc cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Quỷ Cốc.

12/12/2020
[Tiêu Điểm Môn Phái] Mộ Dung

[Tiêu Điểm Môn Phái] Mộ Dung

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Mộ Dung phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Mộ Dung cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Mộ Dung.

12/12/2020
[Tiêu Điểm Môn Phái] Đào Hoa - Bách Xuyên Nhập Hải

[Tiêu Điểm Môn Phái] Đào Hoa - Bách Xuyên Nhập Hải

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Đào Hoa phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Đào Hoa cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Đào Hoa.

11/12/2020
[Tiêu Điểm Môn Phái] Đường Môn - Thập Phương Câu Diệt

[Tiêu Điểm Môn Phái] Đường Môn - Thập Phương Câu Diệt

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Đường Môn phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Đường Môn cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Đường Môn.

12/12/2020
[Tiêu Điểm Môn Phái] Minh Giáo - Thuần Dương Vô Cực

[Tiêu Điểm Môn Phái] Minh Giáo - Thuần Dương Vô Cực

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Minh Giáo phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Minh Giáo cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Minh Giáo.

11/12/2020